Logo DA 2023 tło

GIGANTYCZNY SZTURM DO NIEBA

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH «MAZOVIA» – OTWARTA NA CUDZOZIEMCÓW

Sprawy, które – między innymi – były poruszane:

1. Aktualności z życia Uczelni i plany na najbliższą przyszłość.

2Jakie są główne wyzwania, z którymi zmagają się Studenci z Ukrainy i Białorusi w czasie wojny?

3Jakie są ich osobiste doświadczenia, związane z sytuacją wojenną i jej wpływem na ich życie jako Studentów?

4. Jakie wsparcie otrzymują od społeczności akademickiej i lokalnej społeczności w Siedlcach? Jak wygląda ich sytuacja mieszkaniowa? Czy pojawiają się jakieś trudności w tym zakresie?

5Co w Siedlcach szczególnie może się podobać i stanowić dodatkową motywację do kontynuowania studiów?

6. Które kierunki medyczne są najbardziej popularne wśród Studentów zza wschodniej granicy – i dlaczego właśnie te?

7. Jak postrzegają oni potrzebę medyków w Polsce? Czy mają zamiar pozostać w kraju po ukończeniu studiów, aby pomagać w tym obszarze?

8. Jak wyglądał proces aplikacji i adaptacji, gdy idzie o studiowanie w Polsce? Jakie były oczekiwania? Jakie pojawiły się trudności?

9. Udział Studentów zagranicznych w konferencjach międzynarodowych: jakie wrażenia, jakie doświadczenia?

10. Ogólna ocena perspektyw zawodowych dla cudzoziemców w branży medycznej.

Uczestnikami audycji byli:

1. Mgr Tetyana Andrukhiv – Pełnomocnik Rektora ds. Cudzoziemców

2. Mgr Sebastian Klocek – Kierownik Działu Biura Karier i Promocji

3. Olha Lozitska – Studentka ANS na kierunku: fizjoterapia

4. Vasyl Dovbush – Student ANS na kierunku: pielęgniarstwo

5. Yevheniia Kushnirchuk – Absolwentka ANS na kierunku: położnictwo

6. Aksana Rudneva – Studentka ANS na kierunku: pielęgniarstwo