Logo DA 2023 tło

GIGANTYCZNY SZTURM DO NIEBA

MISJE OBLACKIE – AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA!

W piątek, 7 czerwca 2024., w Katolickim Radiu Podlasie odbyła się audycja, w ramach cyklu: TYŚ NASZĄ KRÓLOWĄ! – wewspółpracy Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach z Sanktuarium Kodeńskim.

Temat audycji:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody! (Mt 28,19a)

MISJE OBLACKIE – AŻ PO KRAŃCE ŚWIATA!

Sprawy, które – między innymi – poruszyliśmy:

1. Aktualności Sanktuarium Kodeńskiego i Polskiej Prowincji Oblatów – plany na najbliższą przyszłość.

2. W ilu i w jakich krajach – i na jakich kontynentach – pracują Misjonarze Oblaci?

3. Jak wygląda praca Oblatów na Madagaskarze?

4. Jak wygląda praca Oblatów w Kamerunie?

5. Jak wygląda praca Oblatów w Urugwaju?

6. Czym przede wszystkim różni się praca misyjna w poszczególnych krajach – zwłaszcza, gdy się uwzględni ich specyfikę wyznaniową lub kontekst polityczny?

7. Czy praca misjonarza to tylko posługa duszpasterska – czy może też posługa lekarza, budowniczego, a może jeszcze inna?… I czy zawsze jest to praca „na wysokim C”, czy jest też miejsce na uśmiech, żart, anegdotę?…

8. Czym kieruje się Prowincjał, wysyłając do pracy misyjnej – właśnie tych Oblatów i właśnie do tych krajów?

9. Jakie znaczenie Sanktuarium Kodeńskie ma dla Oblatów, posługujących na misjach? Czy jest dla nich wsparciem? Jeśli tak, to jakim i dlaczego?

10. W jaki sposób można wspierać Misje – jak można zostać przyjacielem Misji?

            Uczestnikami audycji byli:

1. O. Marek Ochlak – Prowincjał Polskich Oblatów

2. O. Franciszek Chrószcz – Oblat posługujący w Kodniu

3. O. Marian Lis – Oblat posługujący w Kodniu

4. O. Mariusz Bosek OMI Współprowadzący

5. Ks. Jacek Jaśkowski – Prowadzący