Logo DA 2023 tło

GIGANTYCZNY SZTURM DO NIEBA

Czas Seminarium – czas studiów

Sprawy, które – między innymi – chcemy poruszyć:

1. Aktualności seminaryjnej codzienności i najbliższej przyszłości…

2. Seminarium – to formacja, modlitwa czy studia wyższe? Co przede wszystkim?

3. Jaki to rodzaj studiów? Ile trwają? Czym się kończą?

4. Dlaczego Seminarium jest afiliowane do Akademii Katolickiej w Warszawie? Kim są Wykładowcy Seminarium?

5. Jak wyglądają zajęcia i egzaminy w Seminarium? Co Alumni/Studenci lubią w studiowaniu najbardziej, a czego najbardziej nie lubią?

6. Ciekawostki i wspomnienia z egzaminów lub przygotowań do egzaminów… Czy studiowanie w Seminarium wywołuje stres?

7. Na ile biblioteka, internet, konferencje, sympozja – wspierają studiowanie? Co jeszcze? Kto jeszcze?

8. Podobieństwa i różnice między studiami świeckimi a seminaryjnymi – jak to widzą Alumni, którzy studiowali przed Seminarium?

9. Po co w ogóle studia i tak wiele przedmiotów w przygotowaniu do kapłaństwa? Czy to wszystko naprawdę jest potrzebne?… Czy nie wystarczy, że przyszły kapłan będzie po prostu pobożny i gorliwy?…

10. Na ile osobiste doświadczenie studiowania w Seminarium potwierdziło lub zmieniło wyobrażenia, jakie przyszli Alumni mieli przed wstąpieniem do niego?

Uczestnikami audycji byli:

Rektor, Diakoni i Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II

1. Ks. dr Mariusz Świder – Rektor

2. Dk. Marek Zalewski

3. Dk. Kacper Pawluczuk

4. Al. Michał Kuszpit

5. Al. Miłosz Świątek